Storvretaskogen i fara!


Offentliga handlingar


Här redovisas tre handlingar som Uppsala kommun har upprättat efter samrådsförfarandet rörande detaljplanen för Ekhagen Adolfsberg i Storvreta. På denna hemsida redovisas inte sakägarnas namn som finns på s. 5 i samrådsredogörelsen. Bilaga 1 och 2 med sakägares namn och remissinstanser är inte heller med här.

Sammanträdesprotokoll, Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala
Detaljplan för Ekhagen-Adolfsberg
2015-05-21


Tjänsteskrivelse, Samrådsredogörelse, Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala
Detaljplan för Ekhagen-Adolfsberg
2015-05-04 (rev 2015-05-11)


Samrådsredogörelse, Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala
Detaljplan för Ekhagen-Adolfsberg
2015-05-04 (rev 2015-05-11 och 2015-05-21)-----------------------
Sidan uppdaterad:
2019-05-16