Storvretaskogen i fara!


Nyheter


Bild på spillkråka i Adolfsbergsskogen
(2020-06-15)

Spillkråka i Adolfsbergsskogen. Foto Mattias Hammarsten. I den senaste naturinventeringen (publicerad i juni 2020) beskrivs förekomsten av spillkråka i avsnittet om fåglar, sid 78. Det finns ett flertal äldre bon och hackmärken efter arten i skogen. Vid Adoxas inventering av fåglar våren 2018 kunde ingen häckning av arten konstateras, men man ansåg ändå att förekomst av arten var sannolik och att miljön är passande.

Mattias Hammarsten, Storvreta, har nu lyckats ta bilder på spillkråka i Adolfsbergsskogen, vilket ytterligare bevisar att arten uppehåller sig i området, även om någon häckning inte kan konstateras denna säsong.

Bilden på spillkråkan är tagen i områdets östra del.

Spillkråkan omfattas av EU:s fågeldirektiv, bilaga 1, vilket innebär att särskilda skyddsområden ska avsättas där den häckar eller rastar i betydande antal.


Nytt för naturinventeringen 2020 är beskrivningarna av naturvårdsarter av insekter, häckande fåglar samt grod- och kräldjur som har observerats i Adolfsbergsskogen till och med 2019.
Se fliken Naturinventeringar.-----------------------
Sidan uppdaterad:
2022-06-17