Storvretaskogen i fara!


Nyheter


Inventering av fladdermöss i Adolfsbergsskogen

Arbetsgruppen Rädda Storvretaskogen fortsätter att inventera arter och inrapportera dem till Artportalen. Målsättningen är att ytterligare uppmärksamma den biologiska mångfalden i området och därigenom påvisa att denna naturskog måste få någon form av långsiktigt skydd. Under säsongerna 2017-2018 har arbetsgruppen under ett stort antal nätter spelat in ultraljud från fladdermöss på olika platser i skogen. Vi har nu en stor mängd inspelade data.

Rent tekniskt har vi använt en ultraljudsdetektor (Echometer) kopplad till en iPhone. Inspelningarna har förts över till ett särskilt dataprogram. Genom de sonogram som visas i både iPhone och genom dataprogrammet, där inspelade ljud även kan återges visuellt, identifieras olika arter automatiskt utifrån de specifika frekvenser en art använder i sin ekopejling.

Vi har förutom den automatiska artbestämningen även låtit expertis vid SLU ta del av vissa av våra inspelningar och hittills har vi identifierat sju olika arter. Därutöver finns ytterligare två arter som är osäkra och kräver ytterligare inspelningar och analys. Om dessa två preliminära registreringar kan säkerställas har vi hittills hittat 9 av de 11 arter som teoretiskt sett kan finnas i vår del av landet. Vi menar att våra fynd (7-9 arter) sammantaget tyder på en rik förekomst av fladdermöss och dessutom en variation av olika arter.

Följande sju arter är identifierade:
•  Nordfladdermus
•  Brunlångöra
•  Dvärgpipistrell
•  Gråskimlig fladdermus
•  Större brunfladdermus
•  Mustaschfladdermus
•  Tajgafladdermus

Följande registreringar kräver ytterligare analys och fler inspelningar för säker identifiering:
•  Fransfladdermus (sällsynt art)
•  Vattenfladdermus (förekommer även i skog utan direkt anknytning till vatten)

Några fakta om fladdermöss
•  Alla fladdermöss i Sverige och resten av EU har ett strikt skydd, vilket för Sveriges del regleras i Artskyddsförordningen och i den europeiska konventionen Eurobats.
•  Det finns sammanlagt 19 olika arter av fladdermöss i Sverige.
•  En enda fladdermus äter under en natt insekter motsvarande halva sin kroppsvikt vilket till exempel kan motsvarar ända upp till 7000 myggor per individ och natt.
•  Fladdermöss är det enda däggdjur som kan flyga aktivt.
•  Förmågan att orientera sig med ljud, ekolokalisation, ekopejling eller sonar är det som gjort fladdermössen till en av de mest framgångsrika och mångskiftande däggdjursgrupperna. Totalt finns det närmare 1300 olika arter av fladdermöss i världen.
•  Fladdermöss attackerar inte människor, men det kan kanske upplevas så då de ibland kan flyga ganska nära oss. Att de flyger nära beror på att vi lockar till oss myggor med våra dofter och vår värme, och insekter lockar till sig fladdermöss.

Källor till informationen
•  Naturhistoriska riksmuseet hemsida om fladdermöss
•  Boken 'Fladdermöss i en värld av ekon' av Johan Eklöv och Jens Rydell

Några tips för den som vill lära sig mer om fladdermöss.
•  Fladdermössen i Sverige
•  Fladdermus
•  Boken 'Fladdermöss i en värld av ekon'
Författare: Johan Eklöf och Jens Rydell
Hirschfeld Förlag 2015

// Håkan Aronsson
2018-09-07