Storvretaskogen i fara!


Adolfsbergsskogen som naturreservat!
Debattartikel UNT 2022-05-22.

SE ÄVEN
Naturskogen mitt i byn (Ett bildspel med 79 bilder)

Välkommen hit

Välkommen till vår hemsida för Adolfsbergsskogens/Storvretaskogens bevarande!

DAGSLÄGET BETRÄFFANDE ADOLFSBERGSSKOGEN;
INGEN UTBYGGNAD PLANERAS. STORVRETA UTVECKLAS SÖDERUT.

Storvretaskogen

Den 13 juni 2018 hölls ett möte anordnat av socialdemokratiska lokalföreningen i Storvreta om utbyggnadsplaner för Storvreta. Erik Pelling (s), kommunalråd i Uppsala, presenterade det beslut om 'Genomförandeplan för fördjupad översiktsplan (FÖP) Storvreta' som Kommunstyrelsen (KS) just hade antagit.

Byggnation av villor och radhus av Adolfsbergskogen är inte aktuell i den nya genomförandeplanen. Storvreta kommer istället att utvecklas centralt och söderut, där en sammankoppling med Fullerö och Storvreta planeras.

Så här står det i det antagna dokumentet:

”Det är inte lämpligt att gå vidare med planuppdraget för Fullerö 21:66 gällande 700 bostäder, och förslag till detaljplan för Adolfsberg/Ekhagen bedöms inte längre kunna genomföras inom tidshorisonten för FÖP Storvreta. En förutsättning för genomförandeplanen är därför att dessa två ärenden avslutas.”
Följande punkter togs upp av Erik Pelling på mötet beträffande Adolfsbergsskogen.

Hela KS-handlingen finns på följande länk.

Det var stor politisk enighet om Genomförandeplanen.

Några byggplaner för Adolfsbergskogen är således inte aktuella längre. Detta är naturligtvis mycket glädjande och vi som jobbat med denna fråga har fått ett stort positivt gensvar från många för det beslut som är fattat.

Arbetsgruppen kommer att fortsätta rapportera in fynd till Artportalen och arbeta för att området även ska få ett biotopskydd i någon form. I vår artikel i UNT den 7 april 2018 (Naturskog i Storvreta hotad) tog vi fram utarbetande av ett naturvårdsavtal som exempel på skydd. Det finns även andra typer av områdesskydd som kan bli aktuella.

För Arbetsgruppen Rädda Storvretaskogen.
Håkan Aronsson

  Gilla oss och dela oss på Facebook !